بدون عنوان 34

ساعت یک و نیمه ظهره. پس من چرا دست و دلم به درس خوندن نمیره؟ اساسی حالم گرفتست ها. اساسی. دلم میخواد آهنگ گوش بدم و چند روز بدون اینکه بیدار بشم بخوابم. خسته شدم از این برنامه ی مزخرف که یه روز کلاس زبان دارم، یه روز باشگاه، بقیه ش هم باید بشینم تو خونه مشق های زبانم رو بنویسم! همه هم سرشون به کارهای خودشون گرمه. یکی نیست بشینم باهاش حرف بزنم. باهاش برم بیرون. یکی نیست محض رضای خدا بگه تو چته؟ بیا پیش من اگه حوصله ت سر رفته. اگه خسته ای بیا اینجا حرفهات رو به من بزن... نه، اصلا. به خدا دق کردم تو این خونه. تنهایی برم بیرون؟ آخه چه لطفی داره تنهایی؟ یکی نیست باهاش شوخی کنم، باهام شوخی کنه، یه کم بخندیم...

خدایا من کجای این دنیا گیر افتادم که انقدر خلوته؟ که هیچکس توش نیست. چرا منو از این وضع نجات نمیدی؟ به خدا یه آدم دیگه شدم اصلا. دیگه خودم و روحیاتمو نمیشناسم. دیوونه بشم راضی میشی؟ میشه بگی چرا حواست به من نیست؟

/ 11 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شادان

درست می شی آی پرامیس هانی[ماچ]

احسان

یک شبی مجنون نمازش را شکست/ بــی وضــــو در کوچـــه لیلا نشســـت/ عشق آن شب مست مستش کرده بود/ فــــارغ از جـــام الــستــش کــــرده بــــود/ ســجـده ای زد بـــر لــــب درگــاه او/ پــــُر ز لـــیلــا شـــــد دل پـــــر آه او/ گـــفت یا رب از چه خوارم کرده ای/ بــــر صلیب عـــشق دارم کرده ای/ جـــــام لیلا را به دسـتـم داده ای/ وندر این بازی شــکستم داده ای/ نشتر عشقش به جانم می زنی/ دردم از لیـلاســـــت آنم می زنی/ خسته ام زین عشق، دل خونم نکن/ من کـــه مجنونم تو مــــجنونم نــکن/ مــــرد ایــــن بـــازیــچـه دیگر نیستم/ این تو و لـــیلای تو... مــــن نیستم/ گــــفت ای دیــوانه لــیلا

احسان

گــــفت ای دیــوانه لــیلایــــــت منم در رگ پنهان و پـــیــدایـــت منـــــم ســــالها بــــا جــــور لیلا ســـاختی من کنارت بـــــودم و نـــشناخـــتی عــشق لــــیلا در دلـــت انـــداختم صد قمــــار عشق یکجا بـــاخـــتم کـــــردمـــت آواره صــــحرا نـــــشد گفتم عاقل می شوی اما نــشد سوختم در حسرت یک یـا ربــت غیر لیلا بــــــر نــــیــامد از لــبت روز و شب او را صـــدا کردی ولی دیدم امشب با مـنی گفتم بلی

احسان

مطمئن بودم به من سر می زنی در حــــــریم خانه ام در می زنی حــــال این لیلا که خوارت کرده بود درس عشقش بی قرارت کرده بود مرد راهش بـــاش تا شاهت کنم صد چو لیلا کشته در راهت کنم

علی

سلام... چرا اینقدر تو تغییر می کنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یه روز مینویسی که خوبم و دارم عادت میکنم یه روز مینوسی که حالم خوب نیست. به خدا عادت میکنی.

آذر

من تازه از دست کلاس زبانم راحت شدم ولی یه جورایی احساس کسل بودن میکنم [نیشخند]