...

" شدمنده ام!

گفته بودم:

دست بر دیوار دور آن ور دریا میزنم

و تا هزاره ی شمردن چشم میگذارم!

 

گفته بودم:

غبار قدیمی تقویم را

از شیشه های شعر و خاطره پاک نمیکنم!

 

گفته بودم:

صدای سرد سکوت این سالها را

با سرود و سماع ستاره بر هم نمیزنم!

اما دوباره دل دل این دل درمانده

تو را میهمان سایه گاه ساکت کتاب و کاغذ کرد!

هی!

همیشه همسفر حدود تنهایی!

بگذار که دفتر دریا هم

گزینه ای از گریه های گاه به گاه من باشد! "

                                                              "یغما گلرویی"

/ 1 نظر / 13 بازدید