...مسافرت

سلام...

خوبید؟...فردا دارم میرم مسافرت هورا...با اینکه پروژم هم مثل کنه همه جا دنبالم میاد اما باید بهم خوش بگذره.اصلا مگه دست خودشه؟!!!....خوش میگذرونمش!!!!

یه چند روزی میخوام استراحت کنم(منهای پروژه!!)...حدودا چهار ساعت دیگه باید برم.چمدون رو گذاشتم وسط هال.وسایلمو دورش ریختم.خودمم که اینجام . نیشخند

میخوام ده روز بمونم که بتونم روزه هم بگیرم.امروز هزار تا فتوای مختلف شنیدم برای روزه گرفتن فردا ، نتیجه ش این شد که من به حرف کسی کاری ندارم.روزه مو میگیرم نیشخند یه بارم که میخوایم یه کار خوب انجام بدیم هزار تا تبصره میاد سرش.میبینید توروخدا؟؟؟!!!

احساس میکنم همیشه آخرای مرداد و کل شهریور خیلی زود میگذره.وای نهتعجب،من هنوز هیچکاری نکردم.یه عالمه کار دارم با تابستون.ناراحت

نماز روزه هاتون قبول باشه...دعا فراموش نشه...

یادم کن آندم که خدا را تلاوت میکنی ، شاید به صداقت قلب پاکت من نیز اجابت شوم...

/ 5 نظر / 16 بازدید
فرشته

سلام بهم سربزن

ستاره

سلام بهارجون.خوش بگذره.التماس دعا.نمازوروزه هاتون قبول باشه.منم آپم.[گل]

حورا

سلام نماز روزه ی شما هم قبول ! مسافرت خوش بگذره وقتی برگشتی یه سر به من بزن ! یه نظر سنجی گذاشتم! خوشحال میشم نظرت رو بگی !

باران

ִ888888888888888888 888888888888888888 ______888888 ______888888 ______888888 ______888888 ______888888 ______888888 888888888888888888 888888888888888888 ______8888888888 ____888888888888888 __888888822222228888 _88888822222222288888 888888222222222228888822228888 888882222222222222288222222222888 8888822222222222222222222222222288 _8888822222222222222222222222222_88 __88888222222222222222222222222__888 ___888822222222222222222222222___888 ____8888222222222222222222222____888 _____8888222222222222222222_____888 ______8882222222222222222_____8888 _______888822222222222______888888 ________8888882222______88888888 _________888888_____888888888 __________88888888888888 ___________888888888 ____________8888888 _____________88888 ______________888 _______________8 888888______888888 888888______888888 888888______888888 888888______888888 888888______888888 888888______888888 _888888____888888 ___ ___ آپم .... بدو بیا که منتظرم !!!!!!! [ماچ]

مهسا

آفرین.کار خوبی کردی که ترتیب یه سفرو دادی... سفر بی هیاهو و دور از مشغله هامون ما رو اروم میکنه...نگران نباش وقت هست.بعد از این سفر به اندازه کافی انرژی داری و به همه کارات میر[گل]سی...